For å heve kompetansen innen kommunalt, fylkeskommunalt og regionalt planarbeid har Helsedirektoratet gitt KS v/SEVS i oppdrag tilby  et deltids utdanningsprogram - «Helse og Omsorg i Plan» som master - emne (30 studiepoeng) i samarbeid med fem studiesteder.

Her finner du mer informasjon og søknadskjema:

  • Høgskolen i Buskerud og Vestfold (undervisning skjer i Vestfold) – Kontaktperson: Hanne K. Solberg

http://www.hbv.no

  • Høgskolen i Lillehammer – Kontaktperson: Line Kristiansen                  

http://www.hil.no  

  • Høgskulen i Volda (undervisning vil skje i Ålesund) – Kontaktperson: Ann – Iren Høgalmen

http://www.hivolda.no

  • Universitetet i Tromsø – Kontaktperson: Verena Wolterring                        
  • http://uit.no
  • Universitetet i Agder – Kontaktperson: Nina Falsen Krohn

http://www.uia.no

Løpende opptak til studiet fram til studiestart i september 2014.

NB! Studium og opphold dekkes av KS, mens student/arbeidsgiver dekker reise, lærebøker og semesteravgift.

Mer Informasjon om  utdanningen finner du i vedlegget.

Hvis du har spørsmål, tar du kontakt med prosjektleder John H. Jakobsen på mobil 90858032 eller john.jakobsen@ks.no

 

Med vennlig hilsen

John H. Jakobsen

Prosjektleder
Project manager

 

 

Epost Email: 

john.jakobsen@ks.no

Facebook                         

https://www.facebook.com/Helse og Omsorg i Plan

Mobil Cellular:

(+47) 90 85 80 32

http://www.ks.no

 

 

 

cid:image001.jpg@01CF6916.6BEB8D70

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities