2-årig grunnskoleopplæring for voksne

Oppstart: 23. august 2021

Fagtilbud: norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag

5 timer daglig/25 timer per uke

to undervisningsdager på Skjervøy og tre i Nordreisa per uke

Anbefalt språklig nivå: minimum A2

 

Tilbudet er et samarbeid mellom Skjervøy voksenopplæring og Nordreisa voksenopplæringssenter. Undervisning i matematikk og samfunnsfag vil foregå på Skjervøy. Norsk, engelsk og naturfag vil være i Nordreisa. Deltakere vil få dekket busskort mellom skolestedene.

 

Søknadsfrist: 10. juni

Sendes til: Skjervøy voksenopplæring, postboks 145, 9180 Skjervøy eller på epost til ragnhild.steien@skjervoy.kommune.no eller stein.johnsen@nordreisa.kommune.no

Søknadskjema PDF document ODT document

 

Med vennlig hilsen  

 

 

 

 

Ragnhild Steien

Rektor Skjervøy voksenopplæring

Leder Skjervøy flyktningetjeneste

  

Telefon: 77 78 70 79 / 92 80 92 21

Email: ragnhild.steien@skjervoy.kommune.no 

  

Se vår digitale brosjyre her! 

www.skjervoy.kommune.no