Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut NOU 2016:4 Ny kommunelov ut på høring til kommunene. 
Utvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av gjeldende kommunelov. Utvalget foreslår blandt annet å lovfeste de kommunale og fylkeskommunale selvstyret og enkelte prinsipper for nasjonale myndigheters forhold til dette selvstyret. Utvalget foreslår også flere tiltak for å styrke egenkontrollen i kommunene og fylkeskommunene. 
 

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. link: www.regjeringen.no/2481627
Alle kan avgi høringsuttalelse.
Høringsfristen er 6.oktober 2016.

For fullstendige høringsdokumenter se PDF i høyre sidemeny.