Formannskapet vedtok den 23.11.20 sin innstilling til budsjett og økonomiplan 2022-2025 for Skjervøy kommune. Under finner du forslagene fra kommunens administrasjon og politikere. 

Her kan du lese om behandlingen av saken. 

Send oss ditt høringssvar:

Høringssvar kan leveres fysisk til Skjervøy rådhus, eller sendes til:

E-post: post@skjervoy.kommune.no Post: Skjervøy kommune, PB145, 9189 Skjervøy kommune

NB: Husk å skrive i emnefeltet eller i brevet hvilken høring ditt svar gjelder. Merk med etat/virksomhet oppført i høringen.

Svarfrist: 10. desember 2021

Forslag fra Skjervøy kommunes administrasjon:

Økonomiplandokument 2022-2025 KDs forslag.pdf

Budsjettversjon drift KDs forslag presentert formannskapet 02.11.2021.pdf

Budsjettversjon investering KDs forslag presentert formannskapet 02.11.2021.pdf

Kommuneplanens samfunnsdel tiltak.pdf

Valgte tiltak drift detaljer.pdf

Ikke valgte tiltak drift detaljer.pdf

Valgte tiltak investering detaljer.pdf

Ikke valgte tiltak investering detaljer.pdf

Prisliste 2022.pdf

Forslag fra Skjervøy formannskap:

Posisjonens budsjettforslag drift 2022-2025.pdf

Posisjonens budsjettforslag investering 2022-2025.pdf