Vedlagt følger forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - Skjervøy kommune. Det bes om innspill på forslag til planprogram.

Frist for innspill er satt til 31. oktober 2018.
Innspill kan sendes til:
post@skjervoy.kommune.no, gjerne med tittel «Innspill planprogram»
Eller via post til:
Skjervøy kommune, PB 145, 9189 Skjervøy