Reviderte kommunale kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester er ute til høring, med frist 01.08.2022.

Etter høringen vil kriteriene bli lagt fram til politisk behandling høsten 2022, og vil gjelde fra vedtaksdato.

 

Innspill til endringer i kriteriene kan sendes til følgende mail:

helseogomsorg@skjervoy.kommune.no 

Merkes med "Innspill høring tildelingskriterier".

Frist: 01.08.2022

 

Forslag til nye kriterier: (PDF fra vedlegg) 

Tildelingskriterier på høring 2022