Skjervøy kommune har revidert lokal forskrift om vann og avløpsanlegg ihht Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg.

Dette er varsel om høring av denne forskriften.

Merknader til forskriften skal være hos Skjervøy kommune innen 14.11.16