Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Skoleveien 6, Skjervøy rådhus 2. etg.

Postadresse: Sentraladministrasjon, Postboks 145, 9189 Skjervøy

Telefonnummer: 77775500

I Skjervøy kommune består sentraladministrasjon av:

Sentraladministrasjonen holder hovedsakelig til i 2.etg i Skjervøy rådhus, og deler også lokaliteter med ordfører, vara-ordfører, Fagforbundet, hovedverneombud, interkommunal IT-leder og interkommunal innkjøpssjef.