Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
23. juni kl. 09:00

Ny hjemmeside

Velkommen til vår nye hjemmeside! Vi ønsker din tilbakemelding, enten det gjelder feil på siden, feil informasjon eller andre tilbakemeldinger.

Les mer... clear

Høringer

Å ha en sak ute på høring vil si at en offentlig instans ønsker å "høre" hva berørte parter (offentlige og private institusjoner, organisasjoner og andre) har å si til et forslag som det offentlige arbeider med. Bakgrunnen er ønsket om å bedre kunne vurdere de økonomiske og administrative konsekvensene av offentlige tiltak. På denne siden finner du ulike forslag som Skjervøy kommune ønsker å motta høringssvar på. I de aller fleste tilfeller kan du levere ditt høringssvar til vårt postmottak (klikkbar lenke). Det er da viktig at du skriver i emnefeltet hva ditt høringssvar gjelder. Du kan også levere ditt høringssvar fysisk på Skjervøy rådhus, eller sende i post til Skjervøy kommune, PB145, 9189 Skjervøy kommune. Merk gjerne konvolutten med riktig etat/virksomhet.

Skjervøy_Kommune_Drone_Foto_Ørjan_Marakatt_Bertelsen_008

Varsel om høring av områderegulering for Skjervøy sentrum

Offentlig ettersyn av forslag til plan

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10, kunngjøres det at høringsforslaget til områdeplan for Skjervøy sentrum etter vedtak i Skjervøy kommunestyre 12.05.2020, legges ut til høring. Høringsutkastet legges ut på kommunenes nettside, samt publiseres på kommunens Facebook-side.

close-up-of-open-book-256467

Høring: Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024

Høring og offentlig ettersyn av alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024. Høringsfrist er 29.05.2020. Det bemerkes at forelagt plan er en delplan i rusmiddelpolitisk handlingsplan som er under utvikling.