Fra august 2022 skal det tas opp barn i ledige barnehageplasser i Skjervøy kommune.

Det gjelder for følgende barnehager:

  • Eidekroken barnehage
  • Hofsøy Naturbarnehage
  • Prestejorda barnehage
  • Årviksand oppvekstsenter.

Hvem kan søke?

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett på å få plass i barnehage fra august.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Søknad sendes elektronisk her: Barnehage - Ny plass, endring og overflytting (KF-101)

Barnehagevedtekter.pdf  Kommunale barnehager

Barnehagevedtekter Hofsøy Naturbarnehage PDF document ODT document

Søknadsfrist: 01.03.2022