Hovedopptak

LEDIGE BARNEHAGEPLASSER  2023/2024

 

Fra august 2023 skal det tas opp barn i ledige barnehageplasser i Skjervøy kommune.

Følgende barnehager har ledige plasser:

Prestejorda barnehage (4 avdelinger - 1 - 4 år)

Eidekroken barnehage (1 avdeling-førskolegruppe)

Hofsøy Naturbarnehage (4 avdelinger-1-5 år)

Årviksand barnehage (1 avdeling 1-5 år)

Hvem kan søke?

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett på å få plass i barnehage fra august.

 Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

 

Elektronisk og nedlastbart søknadsskjema finnes på www.skjervoy.kommune.no

Søknad sendes elektronisk her  

 

Søknadsfrist: 01.03.2023