I samarbeid med Nord-Norsk reiseliv ønsker de å vite hva DU tenker om reiselivet i din kommune.

Her er link til undersøkelsen https://www.visit-lyngenfjord.com/no/bransjenett/prosjekt/b%C3%A6rekraftig_reisem%C3%A5l/undersokelse-om-reiselivet 

Takk for din deltakelse!