Det pågår et større utbrudd av fugleinfluensa blant måker og krykkjer. Fugleinfluensa utgjør først og fremst en risiko for fugler, og det er dermed uvanlig at pattedyr smittes. Folkehelseinstituttet vurderer at risikoen for smitte av fugleinfluensa til mennesker er svært lav.  

Aktuelt dersom du observerer døde fugler eller har vært i kontakt med døde/syke fugler 

  • Dersom du mistenker fugleinfluensa blant fugler eller andre dyr i Skjervøy kommune, må du varsle på e-post til postmottak@mattilsynet.no og post@skjervoy.kommune.no  
  • Pass på å ikke være i direkte kontakt med døde fugler eller andre dyr som du mistenker er smittet. Ved fjerning av døde fugler på egen eiendom anbefaler Mattilsynet at du bruker hansker, legger fuglen i en plastpose og kaster den i restavfall.   
  • Vask hendene med såpe og vann etter kontakt med fugl, avføring eller annet utstyr som har vært i kontakt med fugl 

Mattilsynet har svart på flere spørsmål som angår fugleinfluensa på deres hjemmeside. Her kan du lese mer: https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/fugleinfluensa/sporsmal-og-svar-til-befolkningen