Bruken av droner har blitt stadig mer vanlig, men det er viktig å være klar over de gjeldende reglene. Disse reglene oppdateres jevnlig, og derfor sender vi ut denne meldingen som en påminnelse om viktigheten av å opptre i samsvar med "god og lovlig praksis" når man bruker droner.

Vi oppfordrer alle drone flyvere til å holde seg oppdatert på gjeldende lover og regler knyttet til dronebruk. Luftfartstilsynet har samlet informasjon om droner på deres hjemmesider, og der finnes svar på de fleste spørsmål, både på norsk og engelsk. 

La oss alle gjøre vårt beste for å fremme trygg og ansvarlig bruk av droner i løpet av ferien. Sammen kan vi bidra til å opprettholde sikkerheten og personvernet til alle våre innbyggere.

Fly drone sikkert og hensynsfullt

  1. Registrer deg og ta eksamen på flydrone.no
  2. Hold dronen innenfor synsrekkevidde.
  3. Hold minst 5 km avstand til lufthavner og fly aldri i nærheten av ulykkessteder.
  4. Fly alltid under 120 meter fra bakken og overhold gjeldene sikkerhetsavstander.
  5. Ta hensyn til andres privatliv og følg reglene for bruk av foto og video av andre personer, se datatilsynet.no.