Fra 1. mai er teststasjonen en del av legekontoret. Vi tilbyr i utgangspunktet testing en dag pr uke. Ta kontakt med legekontoret for å bestille time.

Du trenger ikke lenger å registere resultatet av selvtest på kommunes registeringsløsning. Du bør holde deg hjemme dersom du er syk og du trenger ikke teste deg. 

Les mer om 2. oppfriskningsdose: 

Til personer 80 år og eldre

Folkehelseinstituttet vurderer at det basert på dagens kunnskap og situasjonen i Norge ikke er grunnlag for å gi en generell anbefaling om en 2. oppfriskningsdose (dose 4) til alle eldre. Folkehelseinstituttet har allikevel åpnet opp for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose (dose 4) hvis de selv ønsker det. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose (dose 3). En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke.

Til personer med alvorlig nedsatt immunforsvar

Personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales 3 doser i grunnvaksinasjonsserien i tillegg til én oppfriskningsdose 3 md etter dose 3.

For denne pasientgruppen er det fortsatt mange som ikke har tatt den oppfriskningsdosen som er anbefalt (dose 4). Det er derfor viktig at flere gjør det, for å minske risikoen for alvorlig koronasykdom.

I tillegg er det åpnet for at enkelte personer med alvorlig svekket immunforsvar, etter individuell vurdering av behandlende lege, kan tilbys ytterligere en oppfriskningsdose. Dersom det er aktuelt med vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar utover de 4 dosene som allerede er anbefalt, er det opp til den behandlende lege å vurdere hvilken vaksine og hvilket doseintervall det er mest hensiktsmessig å benytte. For å oppnå effekt av en oppfriskningsdose anbefales det er intervall på minimum 3 måneder fra forrige dose.