Skjervøy kommune og Sparebank 1 Nord-Norge inviterer lag- og foreninger til informasjonsmøte om spillemiddelordningen og Samfunnsløftet.

Torsdag 5. mars kl. 18.00 på Kiilgården

Se mer info i vedlagte plakat, til høyre på siden.