Det innkalles til møte i formannskapet og næringsutvalget mandag 30. november 2015 kl 10:15.
Møtet holdes i kommunestyresalen på Skjervøy rådhus. 

Vedleggene til sak PS 79/15 "Budsjett og økonomiplan 2016-2019" vil ettersendes mandag 23.november. Dette kommer av at prislisten ikke er klar. Det andre vedlegget er identisk med rådmannens budsjett som ble lagt frem under formannskapsmøte 09. november 2015 og kan hentes "HER" dersom det ønskes å se på disse før mandag.

Det vil i tillegg ettersendes en sak angående en uttalelse fra Teknisk etat om flytebrygge 7 i Skjervøy fiskerihavn, denne sendes også mandag 23.november. 
 

Innkallingen ligger som PDF i høyre sidemeny. 

EDIT: De gamle innkallingene er fjernet, de nye med oppdatert sakskart er lagt ut som PDF. Det var i tillegg til varslet ettersending lagt til en ekstra sak til næringsutvalget. 

02.12.2015: Protokollene er nå lagt til, samt budsjettforslagene til partiene.