Det kommunale hjelpemiddellageret ber om at hjelpemidler som er utlånt og ikke lenger er i bruk ønskes levert tilbake.
men du ikke har mulighet til å levere det selv kan vi komme å hente det.

Ta kontakt med Ergoterapeut, Karin Meilandstind på telefon nummer 90509568 eller vaktmester Jon Ivar Johansen på telefon nummer 99271220