Årets 1. klassinger (født 2014) må meldes inn i skolen.
Dette gjøres elektronisk i  skjema. 

SFO søkes også elektronisk i : Skjema

 Hilsen Kultur og undervisning