Kartlegging av folkehelse i Skjervøy kommune

Oversikt ovr helsetilstand og påvikrningsfagtorer

foto: Cissel Samuelsen

tur, fjell

Det er iløpet av våren 2017 foretatt en kartlegging av folkehelse i Skjervøy kommune.
Denne viser en oversikt over helsetilstanden og påvikningsfaktorer.

Ved ønske om å lese kartleggingen, klikk her.

Web levert av CustomPublish AS