Kirkegårdsveien vil være stengt for gjennomkjøring, mellom krysset Lailafjellveien og avkjøringa til Prestejorda Barnehage, fra i dag, og frem til ca 1. juli.