I Energi- og klimaplanen som kommunene i Nord-Troms har vedtatt, har kommunene forpliktet seg til å sertifisere 30 % av kommunale enheter innen 2014. Vi har ikke startet opp dette arbeidet, men satt av litt penger i 2015 og 2016.

Avfallservice AS har gjennom sin avfallshåndtering erfart at vi kan bli flinkere til å sortere søppel. De vil påvirke gjennom å henvende seg til skoler hvor barn og ungdom er. Deres målsetting er at den  oppvoksende generasjon skal bli flinkere til å sortere.  De tar på seg kostnadene og arbeidet med å sertifisere alle skolene i regionen. De starter opp dette arbeidet fra høsten av. Det har vist seg at Skjervøy er den kommunen som har dårligst resultat når det gjelder sortering. Det er i alles interesse at befolkningen blir flinkere til å sortere. Avfallsselskapet tjener penger på all søppel som er sortert og kan brukes til gjenvinning. Jo færre hvitposer, jo mer gjenvinning. Hvis vi kan bli flinkere, vil det ha noe å si for renovasjonsavgifta i framtida.

I Nord-Troms har vi veldig gode ordninger for å bli kvitt søppel. Fra kl.13.00 – 18.00 hver torsdag kan vi levere søppel inne i Vågen. Alt er gratis, bortsett fra at du betaler litt for å bli kvitt bygningsavfall. Avfallservice er behjelpelig med å hente søppel vi samler på årlige søppelplukkingsdugnader.  9.mai skal vi delta så langt vi makter på Hold kysten ren-aksjon i Skjervøy kommune. Det er en landsomfattende dugnad hvor en samler opp søppel i fjæra, det er dessverre mye som rek i land der eller blir kasta der. Avfallservice har sagt seg villig til å hente søppel som blir samlet opp denne dagen. Den årlige søppelaksjonen som arrangeres hver vår, kommer også til å bli annonsert litt senere på våren.

For Klimagruppa

Ingrid Lønhaug                 Janne Grethe Konst                      Odd-Helge Olsen

Leder