Ordningen skal rettes mot lokale virksomheter som er spesielt berørt av nasjonale smitteverntiltak eller den økonomiske nedgangen, som følge av Covid 19-pandemien.

Hvordan søke

Alle søkere må bruke søknadsportalen www.regionalforvaltning.no . Her oppretter man en brukerprofil og kan med utgangspunkt i den søke både lokale, regionale og nasjonale tilskuddsordninger. Søkere som velger å gå utenom regionalforvaltning.no vil ikke få saken behandlet.

Mer informasjon om hvordan søke finnes her. Søker må sette seg inn i retningslinjene for komensasjonsordningen før søknaden skrives. Retningslinjene for ordningen finner du her.

Søknadsfrist 26.januar 2022. Næringsutvalget i Skjervøy kommune behandler de innkomne søknadene 10.februar 2022.

Ønsker du å søke om kommunal kompensasjonsordning, ta gjerne kontakt med oss på e-post: naering(a)skjervoy.kommune.no eller på tlf. 77 77 55 00.