Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 – 15 år. Disse vil få tilbud om en vaksinedose.

Barn og unge blir sjeldent alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener FHI likevel at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen slik at de kan beskytte seg mot alvorlig forløp av sykdommen, inkludert den sjeldne men alvorlige komplikasjonen MISC. MIS-C er en betennelsestilstand som kan oppstå hos enkelte 2-6 uker etter koronainfeksjon. Koronavaksinen som tilbys er godkjent fra 12 år og oppover. Tilbudet gjelder årskullene 2006, 2007 og 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år.

Foreldrene som ønsker at barnet/ungdommen skal vaksineres vil få informasjon via Skjervøy Ungdomsskole. Alle må ha samtykke fra foreldre/foresatte på eget skjema.

Barn/unge mellom 12- 15 år på Arnøya kan også benytte seg av tilbudet på mandag. De som ikke har mulighet til å ta vaksine da, kan gi beskjed på telefon 77 77 57 40. De vil få tilbud om å ta vaksinen på et senere tidspunkt.