Hvem synes du skal få kulturprisen i Skjervøy kommune?

Send inn ditt forslag innen onsdag 21.6.23 kl. 12.00 til ordfører orjan.albrigtsen@skjervoy.kommune.no

Kulturprisen har som formål å fremme enkeltpersoner eller grupper som gjør en ekstra innsats for å fremme et godt kulturliv i skjervøy kommune.

  1. Prisen skal normalt tildeles en prismottaker, men kan deles på flere mottakere dersom spesielle forhold tilsier dette.
  2. Kulturprisen består av et pengebeløp på kr 5000,-.
  3. En komité bestående av Ordfører, kommunalsjef for oppvekst og kultur og biblioteksjef vil velge ut årets vinner av kulturprisen.
  4. Prisen deles ut i forbindelse med Skjervøydagene.