Tid: Onsdag 14.mars, kl. 17.00-20.00

Sted: Halti, Storslett

Tema: Årsregnskap og målsettinger for bedriftens utvikling

For mer informasjon og påmelding les mer her