Skjervøy kommune: Et hav av muligheter- i lag på 70 °nord.

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester. Vil du vite mer? Klikk her

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant anna skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år.

 

 

 

Ledig stilling som kulturskolelærer i inntil 100 % fast stilling fra 01.08.2020.

 

Kulturskolen har i dag ei bemanning på 2,7 stillinger (5 ansatte) og gir tilbud til ca 100 elever. Skolen holder til i egne lokaler og selger dirigenttjenester til kor og korps. Kulturskolen har mål om å gi et bredt tilbud innenfor instrumentalopplæring, dirigenttjenester og andre kunstformer som dans og drama. Det er også et uttrykt mål at kulturskolen skal samarbeide om rekruttering til et korps i kommunen.

 

Vi ønsker en allsidig person:

·         med musikkfaglig bakgrunn

·         som behersker kordireksjon og sang/vokal undervisning

·         som kan gi undervisning på flere instrument/tilbud i Kulturskolen

·         som kan ha konsertering som del av stillinga

·         som har gode samarbeidsevner og fleksibilitet i forhold til arbeidstid.

·         som kan bidra til at kommunen har et levende korps- og kormiljø.

 

 

Stillingen skal være med på å dekke kulturskolen sitt totale tilbud og kan deles på flere personer. Det er ønskelig at det oppgis om det kan være aktuelt med en deltidsstilling eller om en forutsetter 100 % for å få jobben.

 

Prioriterte fagønsker vil være sang, kordireksjon, gitar og korpsinstrument. Annen kompetanse innen musikkutøving eller -undervisning kan i noen grad erstatte formell utdanning. Søkere må oppgi fagfelt som de kan dekke i kulturskolen. Det ligger en utøverdel til stillinga.

 

 

Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

-          Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søker derfor deg som:

·         Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.

·         Er inkluderende ved at du er imøtekommende og har gode samarbeidsevner.

·         Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.

·         Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer.

 

Avlønning skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler.

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Søknaden må gi opplysninger om:

·         CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester

·         bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse

·         telefonnummer og e-postadresse

·         referanser

 

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju. Den som tilsettes må legge fram gyldig politiattest.

Flere opplysninger om stillingene gis av: Kultur- og undcervisningssjef Bjørn Pedersen 77775540/ 97098380 eller leder i Kulturskolen Dag Øivind Thingstad 77775582 / 99267876

 

 

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man på www.skjervoy.kommune.no

Søknad sendes elektronisk: her

 

Søknadsfrist: Mandag 30.juni 2020