Biblioteket inviterer deg mellom 8 og 12 år til sommerkampanjen Les for svingende 2013!

Det du må gjøre er å lese fem bøker i løpet av sommerferien.

Påmeldingssted: biblioteket.

 

Du får et lesekort når du melder deg på

- i løpet av sommerferien skal du lese fem bøker som du skriver ned på lesekortet.

Alle som deltar får diplom og overraskelse på en bibliotekkosekveld til høsten.

 

Kampanjen starter mandag 3. juni og avsluttes fredag 30. august.

Husk: lesekortet må leveres inn på biblioteket innen mandag 2. september.

2000x2000les+for+svingende_250x161.jpg

Meld deg på kampanjen!

 

Lesekampanjen Les for svingende 2013 er et tiltak i prosjektet Framtidas kunnskapsarena.

Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket og Troms fylkeskommune