Tilbudet «åpen hall» ble raskt etablert, hvor foreldre meldte seg som verter hver lørdag, slik at idrettshallen kunne være åpen på ettermiddag og kveld for barn og ungdom i alderen 5.trinn på barneskolen, t.o.m 10.trinn på ungdomsskolen. AFBU ble etablert da vi ønsket å utvide tilbudet. Vi var avhengige av å kunne søke på midler til å kunne åpne tilbudene «åpent verksted» og «åpent musikkrom».

Alle tilbudene er gratis for ungdommen å delta på. De kan komme når de vil, innenfor åpningstidene, og gå når de vil. Det er ingen krav om hverken oppmøte eller personlige kunnskaper og evner innenfor noen av tilbudene. Vi ser at ungdommene trives med disse tilbudene, hvor det ikke er andre krav til dem enn at de oppfører seg og tar vare på hverandre og utstyret som er tilgjengelig. 

AFBU utvidet videre til å innbefatte sommeraktiviteter. Vi har i sommer kjøpt sommerjobbplasser til rundt 20 ungdommer. Lokale bedrifter har ønsket ungdommene hjertelig velkommen, og gitt dem verdifulle erfaringer. AFBU har dekt lønnen, slik at det skulle være enklere for bedriftene å kunne bidra. Vi har slik gitt ungdommene en mulighet til å kunne tjene egne penger, noe som igjen kan avlaste hele familier rent økonomisk.

For oss som driver AFBU var ungdomsturen til Alta det soleklare høydepunktet i sommer. 9 ungdommer ble med oss på tur, hvor vi bodde på en fantastisk hytte, vi dro på elvebåttur, vi var i klatrepark, vi bowlet, vi grillet og vi storkoste oss. Dette ble en miniferie for oss alle.

AFBU har i sommer tatt rundt 40 ungdommer med på RIB-tur i samarbeid med en lokal aktør. AFBU har også kjøpt inn utstyr og stativ slik at vi kunne åpne frisbeegolfbane. Nå drømmer vi om (og vi jobber med) å få etablert en minigolfbane på Skjervøy.

AFBU samarbeider svært tett, og godt, med Skjervøy kommune, og spesielt ungdomsskolen med dets rektor, hvor vi har fått disponert lokaler til både musikkrom og verksted. Vi kjenner at Skjervøy kommune, med ordfører og andre etatsledere i spissen setter stor pris på de tilbudene AFBU gir ungdommen.

Det aller viktigste er hva ungdommen selv opplever med disse tiltakene. Vi ønsker at tilbudene skal bidra til økt sosialisering, økt inkludering, økt aktivitet, og en redusering i utenforskap. AFBU er helt avhengige av at foreldre/andre trygge voksen stiller opp som verter og arrangører på våre tiltak. Uten alle disse frivillig er det ikke mulig å drive AFBU. Vi håper at barn, ungdom og voksne fortsatt vil støtte opp om Aktiviteter for barn og ungdom på Skjervøy, både ved å delta på tilbudene som er, men også som verter og vakter.

 

Hilsen

 

Vegar Ballovarre og Arnt Hugo Sørensen