Det er et imponerende dugnadsarbeid som er lagt for å ta vare på og bringe det gamle fiskebruket tilbake til opprinnelig stand. Mange frivillige har bidratt med mange timer og skapt en flott møteplasse med historiske sus. Fiskebruket, butikken og postkontoret er likt det som man fant i mange av bygdene rundt om i vår kommune. Det er veldig flott at folket på Vorterøy har klart å ivareta kaianlegget, og samtidig skape en fin sosial møteplass. Skjervøy kommune oppfordrer alle som kan å ta turen til vakre Vorterøya, for å besøke museumet. På lørdagsformiddagene i sommer er det åpen kafè på kaia.