Menn i helse er et nasjonalt rekrutteringsprogram hvor arbeidssøkende menn mellom 25 – 55+ år tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider. Skjervøy kommune er nå klare for å rekruttere nye deltagere og stiller med praksis- og læreplasser. 

I Skjervøy kan også kvinner søke om plass. 

Nytt kull skal starte opp i mars/april 2023. Har du, eller har du rett på en ytelse fra NAV, er mann/kvinne nok til å vise omsorg, til å bry seg om andre og til å ta en utfordring?

På informasjonsmøte vil du bli orientert om Menn i helse, utdanningen og jobbmulighetene. I etterkant av møtet kan du melde deg på til intervju. Etter intervju vil egnede og motiverte kandidater tilbys en 14 ukers veiledet praksisperiode som helserekrutt. Deretter er det sommerjobb og videre utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Er du vår neste deltager? Grip muligheten! Kjenner du noen som fortjener muligheten? Tips om menn i helse!

 

LENKER:
Brosjyre - din vei til fagbrev og jobb

Menn i helse hjemmesiden:  Menn i helse - er du mann nok?

3 minutters teaser:  https://www.youtube.com/watch?v=3tiXvkRYa3M&t=8s

Påmelding og opptak kull 2023:  Påmelding og opptak - Menn i helse     


Det vil også bli informert om PREPP - et tilbud for deg som har innvandrerbakgrunn, er over 25 år og ønsker å ta fagbrev som kokk, helsefagarbeider eller innen industri. Prepp gjør deg klar! Les mer på vedlagt link.


Hilde Thomassen, nestleder hos “KomOpp”, kommer for å fortelle hva de kan bidra med. KomOpp er et tverrfaglig opplæringskontor for offentlig sektor med kontor blant annet i Skjervøy. Du kan lese mer om dem på Deres hjemmeside.