Møte for stifting av

Skjervøy Historielag.

På Kiil-gården

mandag 18. juni kl. 18.00

Alle interesserte velkommen!

Interessert i historielaget, men kan ikke møte den 18.06?

kontakt 95733173