Det holdes møte i Skjervøy formannskap

Tirsdag den 19.05.2020 fra kl 09:15. Møtet avholdes fysisk på kommunestyresalen på Rådhuset

Innkallingen finner dere under aktuelle dokumenter.

Sakspapirene til sak 31/20 ettersendes så fort som mulig.