Det holdes møte i Skjervøy formannskap

Fredag 27.03.2020

Møtet holdes ved hjelp av digitaltverktøy Teams. 

25.03.2020: Endret innkalling publisert.