Det holdes møte i formannskap og administrasjonsutvalg onsdag 20.11.2019 kl 09.15
Møtene holdes i kommunestyresalen ved Skjervøy rådhus. 

12.11.2019: Innkallinger publisert

18.11.2019: Oppdatert innkalling publisert

21.11.2019: Protokoller publisert