Det holdes møte i Skjervøy formannskap og Skjervøy næringsutvalg

torsdag 31.10.2019 kl 09.15

Møtet holdes i kommunestyresalen ved Skjervøy rådhus. 

08.11.2019: Oppdaterte vedlegg: Rådmannens forslag budsjett- og økonomiplan 2019 - 2023