Det holdes møte i kommunestyre og valgstyre onsdag 13.03.2019
Møtet holdes i kommunestyresalen ved Skjervøy rådhus. 

01.03.2019: Møteinnkallinger publisert