Det holdes møte i Skjervøy konrtollutvalg Torsdag 17.november 2016 kl 11:00.
Møtet holdes i Kommunestyresalen ved Skjervøy rådhus. 

Enkelte saker kan bli ført bak lukkede dører, jf. kommuneloven § 31

Innkallingen med saksdokumenter ligger i høyre sidemeny.