Møte i Skjervøy historielag

Tirsdag 26.02.19
Kl. 19.00 - 21.00 på Kiilgården

Tema: Arnøy-tragedien 75 år etter. 
Foredrag ved Kåre Nilsen

Helge Guttormsen