Det holdes møte i Skjervøy kommunestyre onsdag 13. Juni 2018, kl 10:15.
Møtet holdes i kommunestyresalen ved Skjervøy rådhus. 

Innkalling med sakspapirer ligger vedlagt. 

Kommunestyremøtet kan høres på nettradio ved å følge denne linken:http://radio.ntroms.no/