NAV Skjervøy endrer åpningstid fra 1. mai

Publikumsmottaket vil være åpent for drop-in

MANDAG og TORSDAG  kl. 12.00 – 14.00.

Stadig flere får løst sine henvendelser via vår nettside, selvbetjeningsløsninger og telefon, og dermed er ikke behovet for betjent publikumsmottak like stort. NAV Skjervøy ønsker å bruke den frigjorte tiden på innbyggerne i Skjervøy som trenger det mest, og være tilgjengelig for avtalte møter hele uka.

Er du usikker på om du trenger å oppsøke NAV kontoret?

Sjekk hvor du får den beste hjelpen i NAV:

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Kontakt+oss

Telefon (også ved akutte henvendelser): 5555 3333 kl. 08.00 – 15.30.