Framtidens skole på Skjervøy

På oppdrag for Skjervøy kommune skal Plenum, NIELSTORP+ Arkitekter og Andre Krause arkitektur det neste halve året jobbe med å skape ideer, konsept og retning for den nye barneskolen i hjertet av Skjervøy.

Elevene og de ansatte på skolen er de viktigste stemmene i utviklingen av Skjervøy barneskole. For å finne ut hva  skoleelevene mener om utvikling av solen har de fått en utfordring de skal løse i Minecraft.