Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
25. oktober:

Hjelp oss å forbedre hjemmesiden vår!

Har du brukt hjemmesiden til Skjervøy kommune? Delta i spørreundersøkelsen vår! Les mer

Ny barneskole på Skjervøy

Skolebygget til Skjervøy barneskole er gammelt og tilfredsstiller ikke dagens behov eller krav på flere områder. Skjervøy kommune har derfor invitert leverandører til en anskaffelseskonkurranse om å tilby kompetanse for gjennomføring av en designdrevet innovasjonsprosess.

Det har vært gjennomført et forprosjekt i 2019 “Renovering av Skjervøy barneskole”. Forprosjektet hadde som hovedmål “å vise løsning av areal- og funksjonsprogram for barneskolen innenfor eksisterende bygningsmasse med riving/ tilbygg/ nybygg for å oppfylle nødvendig undervisnings- og administrasjonsareal”. Det er noen år siden forprosjektet ble ferdigstilt. Utviklingen innen undervisningssektoren gjør at det er behov for å vurdere hvordan nye undervisningsformer også bør ha betydning for utforming av skolebygget. Videre er det behov for å vurdere samlokalisering av svømmehall med ny barneskole. Årsaken er at svømmehallen må renoveres. Svømmehallen er etablert i ungdomsskolebygget. I tillegg er det i liten grad sett på muligheten for flerbruk av skolebygget. 

Skjervøy kommunes formål er å få bistand til gjennomføring slik at kommunen ender opp med et kunnskapsgrunnlag som skal bidra til å velge retning/ konsept i forhold til utforming av skolebygget for den nye barneskolen. Plenum Tjenestedesign AS skal ha prosessledelsen i innsikts- og idefasen for utvikling av Skjervøy barneskole. Dette arbeidet skal være ferdig i april 2024. Kunnskapsgrunnlaget skal legges til grunn i arbeidet med å utforme et beslutningsgrunnlag.

Ny barneskole på Skjervøy

Skolebygget til Skjervøy barneskole er gammelt og tilfredsstiller ikke dagens behov eller krav på flere områder. Skjervøy kommune har derfor invitert leverandører til en anskaffelseskonkurranse om å tilby kompetanse for gjennomføring av en designdrevet innovasjonsprosess.

Skjervøy barneskole

Bli med å forme den nye barneskolen på Skjervøy

Hei innbyggere, næringsliv, frivillige lag og foreninger og andre interesserte!

Vi er i startgropa i prosessen for å forme den nye barneskolen på Skjervøy.

1.november kl. 17.30-19.30 inviterer vi til åpent møte angående den nye barneskolen på Skjervøy.

Møtet avholdes på Kiilgården, Strandveien 39 (vis-à-vis Kulturhuset).

For at vi skal kunne planlegge møtet må vi vite hvor mange som kommer. Du kan melde deg på til: nybarneskole@skjervoy.kommune.no eller tlf. 77 77 55 00 (kl. 10.00-15.00) innen 31.oktober kl. 16.00. 

Invitasjon til å forme den nye barneskolen på Skjervøy