Forslaget til ny forskrift om snøskuterløyper omfatter fastsettelse av løyper til snøskuterkjøring på Uløya og Arnøya med bestemmelser om bruk av løypene, kart over løyper og beskrivelse av forskriftsprosess og utredninger.

 

Saksdokumentene følger som vedlegg.

 

Merknader og uttalelser på merkes sak 21/522 og sendes til:

Skjervøy kommune, Postboks 145, 9189 Skjervøy

Eller e-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

 

Høringsperioden er 02.03 –23.04.2021.

Fristen for å uttale seg til høringsforslaget er 23. april 2021.