Fra fredag 6. november må folk som skal teste seg møte opp i tidligere Vågen barnehage. Avtale om testing gjøres fremdeles med legekontoret på koronatelefonen eller gjennom lege. De som skal testes vil da få beskjed om tidspunkt for testing. I utgangspunktet vil det være fra kl 10:30 alle hverdagene- mandag til og med fredag.  

Veien til teststasjonen er merket med et skilt i Standveien. De som kommer med bil, kan kjøre inn porten til venstre og vente i bilen til de får beskjed om at det er deres tur til å ta testen. Testingen foregår ute under et overbygg og er merket med teststasjon (se bilde). Ingen som skal testes, skal inn i bygget. 

Ved testing skal man være i karantene og vente på svar på prøven, enten fra legen eller at du selv går inn på helsenorge.no i min journal. Der vil svaret foreligge så snart det er klart. 

Respekter karanteneplikten.