Vi vil gjerne at du er med og bestemmer hva vår nye visjon for Skjervøy kommune skal være. Stem på det forslaget du synes passer best for Skjervøy. Kom gjerne med en begrunnelse. 
Svarfrist: 22.11.2019