NYHET! Nettbasert etablererskole - start når det passer deg!

Til informasjon og videreformidling til aktuelle kandidater

Planlegger du å starte egen bedrift? Har du behov for hjelp og verktøy til planlegging og budsjettering? Da kan EtablererSkolen i Troms være noe for deg!

Når du er ferdig vil du ha en komplett forretningsplan og et godt grunnlag for å avgjøre om du skal starte opp eller ikke.

EtablererSkolen i Troms er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Troms fylkeskommune, NAV Troms og Fylkesmannen i Troms.

Nå tilbyr vi en etablererskole som er nettbasert og individuelt rettet.
InnovasjonNorge_logo2010

EtablererSkolen i Troms består av 3 deler

  • Nettbasert prekvalifisering.
  • Nettbasert etablereropplærin.
  • Oppfølging/veiledning per telefon/e-post - 1 time per uke i 20 uker.

Ansvarlig for gjennomføring

VINN er ansvarlig for gjennomføring av EtablererSkolen i Troms.

Start når det passer deg

Det er fortløpende opptak til EtablererSkolen i Troms, og individuell oppstart og gjennomføring.

Varighet

Normert tid til prekvalifiseringen er inntil 2 uker og til etablereropplæringen inntil 20 uker.

Kostnad

Deltageravgiften er kr 3 000,- per person. Dette utgjør en liten del av de totale kostnadene og dekker nettbasert prekvalifisering, nettbasert etablereropplæring og individuell oppfølging/veiledning.

NB! Hvis du har fått godkjent EtablererSkolen i Troms som et tiltak av NAV, dekkes deltageravgiften av NAV.

Mer informasjon

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på våre nettsider: www.innovasjonnorge.no/troms.

Web levert av CustomPublish AS