Tirsdag 3. november var dagen for konstituering av nytt regionråd i Nord-Troms, på Lyngseidet.
Seks nyvalgte ordførere deltok:

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy
Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen
Øyvind Evanger, Nordreisa
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen
Svein O. Leiros, Kåfjord
Knut Jentoft, Storfjord