Avslutningen av 2006 ga Skjervøy samfunnet og Nord Troms regionen klare og optimistiske fremtidsutsikter.
Det er ingen grunn til og skjule at vår kommune har vært i gjennom ei svært utfordrende og vanskelig tid. Allerede i 2005 fikk vi sterke signaler og en klar pekepinn på at flere hjørnesteinsbedrifter hadde store problemer.
Rekenæringa og verftsindustrien står som de sterkeste eksempler på dette og spenninga om hva framtiden ville bringe for disse har vært stor.
Vi var liksom ikke vant til så store svingninger og problemer selv om vi i lengre tid hadde levd med usikkerhet innenfor flere bransjer.
Motgangen tiltok og et samfunn som hadde opplevd mange positive utviklingstrekk særlig de siste 20 år, skulle nå få bryne seg på andre utfordringer.
Det er i motgang våre evner får sin virkelige prøve. I de aller fleste lignende situasjoner kommer ulike løsninger og krefter frem i dagen. Fokuset blir ofte på de 10 – 20 % som representerer uenighet og ikke på de 80 – 90 % som representerer enighet når vanskelige valg skal tas. Vi har i slike situasjoner lett for å bli revet med i debatter som over skygger det viktigste gjennom å bruke tiden bokstavelig talt opp på mindre uvesentlige sider i en viktig sak.
Slik har vi også opplevd debatten i vårt lokalsamfunn det siste året. I dag og ved inngangen til 2007 blir likevel det viktigste spørsmålet om vi har lært noe av de sterke utfordringene vi har hatt og de feil vi har gjort i 2006?
Jeg mener bestemt vi har lært – ja til og med hatt godt av den hestekuren vi har vært igjennom.
Samarbeidet innad i næringslivet tar viktige steg fremmover – forholdet mellom kommune og næringsliv blir stadig bedre –
innad i kommunen både politisk og administrativt har vi arbeidet oss enda mer sammen og ikke minst – regionale og sentrale myndigheter har tatt problemene i våre hjørnesteinsbedrifter alvorlig gjennom støtte til omstilling og utvikling i Skjervøy Kommune.
Med andre ord – resultatene kommer sakte men sikkert og nye arbeidsplasser følger garantert vist vi fortsetter å samarbeide.

Like før jul kom meldingen om at Lerøy Aurora hadde kjøpt rekefabrikken på Skjervøy. Dette gledet mange i Skjervøy kommune og skuffet minst like mange i Kåfjord kommune. Dette er en virksomhet som på sikt vil representere et sted mellom 70 og 80 arbeidsplasser i følge bedriftens ledelse. Det er klart dette har betydning for et hvilket som helst samfunn men aller mest for hele Nord Troms regionen. Som ordfører er jeg glad for at Lerøy Aurora befester sin posisjon i Nord Troms, noe som igjen vil komme store deler av regionen til nytte gjennom mange arbeidsplasser både på land og sjøsiden.
Jeg vil på det sterkeste avvise alle spekulasjoner om at vi har deltatt i et forhandlingsspill for å få bedriften til Skjervøy. Dette har vært, er og forblir bedriftens egen sak fullt ut. Som tilretteleggere har både Kåfjord kommune og Skjervøy kommune gjort det de skal gjøre i slike saker og det har bedriftens ledelse bekreftet.
Jeg kommer ikke utenom at den beviste holdning til opparbeidelse av industriområder, kaier med mer i Skjervøy kommune har gitt oss en bekreftelse på at dette er strategisk riktig næringspolitikk.
La oss heller bygge videre på de muligheter denne bedriften gir regionen i form av kompetanse, nye samarbeidsprosjekt utover primærvirksomheten og ikke minst utbygging av infrastruktur på blant annet samferdselssektoren.

Gjennom et eget prosjekt med fokus på omstilling og utvikling i Skjervøy kommune skal viktige satsingsområder for fremtiden veies stor oppmerksomhet i 2007. I samarbeid med næringsliv og den frivillige sektor skal vi utvikle en drivkraft som ikke begrenser men inkluderer og ivaretar alle på en omsorgsfull måte.
Selvfølgelig skal det være rom for uenighet i sak – men klarer vi også å få noe positivt ut av uenighet i sak har vi vunnet.
Omstilling og utviklingsprosjektet kan også oppnå tilførsel av nyttig kapital til ulike tiltak. Betingelsen er imidlertid at vi klarer å overbevise regional og sentral myndigheter om at våre løsninger er gode. Det klarer vi kun ved å stå sammen.
Vi har alle muligheter. Til og med er vi beriket med en fantastisk prosjektleder – Silja Karlsen – ungdom, kvinne, opprinnelig Skjervøyværing, god kompetanse og sist men ikke minst hun brenner for de gode løsninger for sin kjære hjemkommune.
La oss gjøre henne innsats god!

I en utfordrende og spennende tid vil jeg også få takke alle ansatte i Skjervøy kommune for en fremragende arbeidsinnsats. Gjennom økt arbeidspress som en følge av nye oppgaver og fortsatt begrensede rammer viser dere våre innbyggere stor omsorg. Vi vet at det ikke alltid er like enkelt. Enkelte oppfatninger om at offentlig sektor og kommunene spesielt har overflod av ansatte stemmer ikke. Vi har tvert i mot alt for få ansatte innenfor flere sektorer. Derfor forflytter vi hvert år innsatsen til de deler av virksomhetene som trenger det mest. Dette får vi til ved å stadig effektivisere og redusere andre deler av vår virksomhet. Gjennom våre ansatte skal vi lykkes med alle oppgaver overfor innbyggerne som vi betjener.

Den frivillige sektor er en av samfunnets hovedpilarer. Det arbeid som nedlegges særlig for barn, ungdom og eldre i Skjervøy kommune er mer enn prisverdig. Som ordfører er jeg glad for at det også i 2007 tilrettelegges for høy aktivitet. Fra kommunens side skal tilrettelegging gjennom bruk av våre bygg og anlegg fortsatt prioriteres.
Å investere i fritid og trivsel er å investere i fremtiden.

Ved utgangen av 2006 og inngangen til 2007 går våre tanker også i år til de av våre innbyggere i Skjervøy og i Nord Troms som har mistet en eller flere av sine kjære, og til de som lider av sykdom og tunge dager.
Jeg vil uttrykke medfølelse med dere alle og håp om styrke og hjelp i en vanskelig tid.
Til slutt vil jeg hilse og si til dere alle i Skjervøy og Nord Troms:

”Takk for gammelåret og et riktig godt nytt år”

Roy Waage
Ordfører Skjervøy Kommune