Offentlig ettersyn av forslag til "kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune"

Merknadsfrist 1. juli -15

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14, vedtok Skjervøy kommunestyre enstemmig i møte den 06,05,2015 i sak 21/15, at forslag til kommuneplanens arealdel med tilhørende vedlegg skal legges ut til offentlig ettersyn.

Plandokumentene kan sees i Skjervøy rådhus og her på kommunens hjemmeside.

 

Merknader til arealplanen merkes ”Merknad kommuneplanens arealdel”, og sendes til

Skjervøy kommune, postboks 145, 9189 Skjervøy eller pr e-post til:

skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Merknader må være sendt/levert kommunen senest 01.07.2015.

Web levert av CustomPublish AS